• Tin tổng hợp
  • Huấn luyện an toàn lao động dành cho đối tượng nào?

Huấn luyện an toàn lao động dành cho đối tượng nào?

An toàn lao động là một mối quan tâm không của riêng ai, mà của tất cả những người lao động, các nhà quản lý, và tất cả những người có liên quan. Bởi vậy, công tác huấn luyện an toàn không chỉ cần thiết đối với những người lao động mà còn những đối tượng khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp nữa.

Sản xuất công nghiệp là hoạt động cần sự tham gia của nhiều bộ phận, từ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lí đến lực lượng lao động, tất cả những đối tượng này đều cần được huấn luyện an toàn, trang bị kiến thức, kĩ năng để làm chủ quá trình sản xuất.

Thông thường khi nói đến công tác đào tạo, huấn luyện trong hoạt động sản xuất người ta nghĩ đến ngay đội ngũ công nhân, bởi họ mới trực tiếp tham gia sản xuất. Tuy nhiên việc huấn luyện an toàn cần được thực hiện một cách đồng bộ từ trên xuống dưới, từ cấp lãnh đạo là giám đốc, phó giám đốc, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm sản xuất, thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị sản xuất kinh doanh. Họ là những người đầu tàu của hoạt động sản xuất, do đó cần được trang bị kiến thức về chính sách, pháp luật lao động, công tác quản lí thực hiện an toàn vệ sinh lao động, các yếu tố nguy hiểm và cách phòng ngừa. Tiếp theo những đối tượng cần được huấn luyện là cấp quản lí lao động, cán bộ quản lí an toàn lao động, họ là những người giám sát, theo dõi, điều hành sản xuất, xử lí các sự cố lao động v.v. Họ cần được trang bị những kiến thức chung như cấp lãnh đạo, cách thức tổ chức quản lí lao động và an toàn vệ sinh lao động, có hiểu biết về máy móc và cách vận hành, xử lí những sự cố nguy hiểm, bảo đảm hoạt động sản xuất an toàn.

Đối tượng thứ ba cần được huấn luyện an toàn là đội ngũ công nhân, người lao động, đây là đối tượng trực tiếp và thường xuyên tham gia sản xuất. Trước khi lao động họ cần được trang bị những kiến thức chung về lao động, hiểu biết về công việc và các máy móc sử dụng, các yếu tố độc hại, nguy hiểm và cách phòng ngừa, kiến thức về an toàn lao động, cách xử lí những rủi ro, trục trặc trong quá trình sản xuất, kĩ năng làm việc an toàn và hiệu quả v.v. Ngoài ra bên cạnh kiến thức và kĩ năng thì người lao động cần được trang bị những công cụ bảo vệ lao động phù hợp trong các môi trường khác nhau, hạn chế những mối nguy hại đến sức khỏe và đảm bảo an toàn khi tham gia sản xuất.