• Tin tổng hợp
  • Huấn luyện an toàn thường có những đối tượng nào tham gia?

Huấn luyện an toàn thường có những đối tượng nào tham gia?

Toàn toàn trong lao động là điều mà các lao động luôn mong muôn có được và được đảm bảo trong thời gian lao động. Huấn luyện an toàn được thực hiện để đảm bảo sự an toàn đó cho người lao động. nhiều đối tượng khác nhau sẽ được tham gia huấn luyện an toàn.

Huấn luyện an toàn là một khóa học nhằm cung cung cấp các kiến thức cơ bản và cần thiết cho một số đối tượng theo quy định của pháp luật nhằm giúp họ có thể trang bị những kiến thức kĩ năng đầy đủ về an toàn lao động.

Các khóa huấn luyện an toàn thường được tổ chức các theo nhu cầu của các đơn vị (cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan....) cho các đối tượng như: Người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về Bảo Hộ Lao Động, An Toàn Lao Động.

Thậm chí hiện nay, có một số cá nhân đối tượng còn phải tham gia các khóa huấn luyện an toàn theo quy định của pháp luật để có thể đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Được chia thành các nhóm như sau:

- Bao gồm những người làm công tác quản lí.

Các đối tượng nằm trong nhóm này cụ thể bao gồm giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc các phân xưởng hoặc tương đương. Còn có chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Và cuối cùng là thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

- Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở. Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động theo quy định.