• Tin tổng hợp
  • Khách hàng mua đèn led Philips không phải chỉ có cá nhân

Khách hàng mua đèn led Philips không phải chỉ có cá nhân

Có nhiều sản phẩm trên thị trường đối tượng mua hàng chỉ là cá nhân. Nhưng đối với đèn led Philips thì khách hàng không chỉ có cá nhân mà còn có tổ chức, doanh nghiệp. Đôi khi chính các tổ chức, doanh nghiệp lại là đối tượng khách hàng lớn.

Khách hàng mua đèn led Philips không phải chỉ có cá nhân

Khách hàng là những người đã,đang và sẽ trực tiếp mua và sử dụng các sản phẩm dịch vụ. Khách hàng mua đèn led Philips là những người đã, đang và sẽ mua đèn led Philips. Có những khách hàng đã hoặc đang mua sản phẩm và có thể sẽ lại mua sản phẩm trong tương lai. Tất cả các đối tượng khách hàng nên được nhận biết hết để phục vụ tốt nhất, đảm bảo cho sản phẩm được kinh doanh tốt cả ở hiện tại và trong tương lai. Hiện nay đèn led Philips được kinh doanh công khai trên thị trường nên các đối tượng khách hàng cũng sẽ mua công khai sản phẩm.

Có nhiều sản phẩm trên thị trường đối tượng mua hàng chỉ là cá nhân. Nhưng đối với đèn led Philips thì khách hàng không chỉ có cá nhân mà còn có tổ chức, doanh nghiệp. Đèn led Philips có thể phục vụ công tác chiếu sáng trong sản xuất, làm việc ở văn phòng, công sở, nhà xưởng, nhà máy, công trường. Đôi khi chính các tổ chức, doanh nghiệp lại là đối tượng khách hàng lớn. Nếu các đơn vị này lắp đặt mới hoặc thay thế quy mô lớn hệ thống đèn chiếu sáng trong đơn vị thì sẽ cần một lượng rất lớn sản phẩm này. So với đối tượng khách hàng cá nhân thì sản phẩm được tiêu thụ trong trường hợp này lớn hơn rất nhiều.

Chính sự nắm bắt nhạy bén, nhanh nhạy tiếp cận các đối tượng khách hàng sẽ có thể mang lại cho người bán những cơ hội lớn. Dù là đối tượng khách hàng nào cũng không thể bỏ qua. Chính thái độ và cách chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi bán ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh hiện tại và tương lai. Trong kinh doanh nghười cộng sự tốt nhất chính là khách hàng hài lòng. Hãy tạo ra một khách hàng hài lòng hôm nay để thu về rất rất nhiều những khách hàng trong ngày mai.