• Tin tổng hợp
  • Khi nào thành lập doanh nghiệp kế toán bị đình chỉ kinh doanh

Khi nào thành lập doanh nghiệp kế toán bị đình chỉ kinh doanh

Việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nếu không đảm bảo đủ điều kiện thì có thể sẽ bị đình chỉ kinh doanh. Quy định về việc đình chỉ này sẽ được chúng tôi đề cập trong bài viết dưới đây.

Không phải sau khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thì doanh nghiệp nào cũng hoạt động tốt 100%, đúng luật định mà cũng có nhiều trường hợp các doanh nghiệp kế toán bị đình chỉ kinh doanh.

Theo đó, điều 69 của Luật kế toán, kiểm toán có quy định rằng, nếu doanh nghiệp vi phạm các điều kiện của điều 60 bộ luật kế toán, kiểm toán hoặc có sai phạm về chuyên môn, các quy định về chuẩn mực và đạo đức kế tóa, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán.

Còn trong trường hợp thu hồi giấy chứng nhận và cấm hoạt động dịch vụ kế toán khi các doanh nghiệp kê khai không đúng thực tế, gian lận về số liệu và các chứng từ liên quan đến kế toán, tài chính; bị giải thể, phá sản, hoặc kinh doanh không liên tục trong vòng 12 tháng. Các hành vi như làm sai lệch hoặc móc nối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức bên ngoài để làm sai lệch các con số kế toán, kiểm toán, báo cáo tài chính sai sự thật.

Trường hợp làm giả mạo giấy chứng nhận, tẩy xóa hoặc bổ sung những hồ sơ thiếu căn cứ cũng là một trong nhưng yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp kế toán.

Khi thành lập doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần chủ động và minh bạch trong chuyện kê khai. Nếu gặp trường hợp đình chỉ hay thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp thì các doanh nghiệp kế toán cần thực hiện đúng quy định là chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kể từ ngày quyết định từ cơ quan chức năng có hiệu lực thi hành. Tuân thủ pháp luật chính là tạo được lòng tin cho khách hàng cũng như đảm bảo được quy trình hoạt động minh bạch của công việc kế toán, kiểm toán.