• Tin tổng hợp
  • Quy định thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Quy định thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Có nhiều người muốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng lại không hiểu rõ về các quy định thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp Kế Toán Sài Gòn, bạn sẽ được tư vấn về những quy định thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các loại hình dịch vụ khác, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn chuyên nghiệp nhằm cung cấp một dịch vụ hoàn mỹ nhất hiện nay.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Quy định thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài như sau: Về thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư, dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: văn bản về nội dung chính của dự án đầu tư như tư cách pháp lý của nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án… báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư, hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh, điều lệ doanh nghiệp.

Thành lập doanh nghiệp nước ngoài rất khó và cần rất nhiều thứ chính vì thế mà mọi thứ đều phải hoàn thiện 100%.