Quy định thành lập doanh nghiệp hiện nay

Quy định thành lập doanh nghiệp hiện nay đã có những thay đổi so với trước đây, những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn chủ động, bớt lúng túng hơn khi tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Đời sống xã hội ngày càng phát triển, việc thành lập doanh nghiệp cũng theo đó mà tăng lên. Các quy định thành lập doanh nghiệp hiện nay cũng đã có sự điều chỉnh, thay đổi so với trước đây. Nếu bạn không cập nhật kịp thời những quy định này thì sẽ rất lúng túng trong quá trình tiến hành các thủ tục thành lập.

Theo luật doanh nghiệp trước đây, giấy phép đầu tư cũng chính là giấy phép kinh doanh nhưng kể từ ngày 1/7/2015, doanh nghiệp có giấy phép đầu tư vẫn phải chuẩn bị hồ sơ để xin thêm giấy phép kinh doanh. Đối với những doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đầu tư có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó đến đăng ký và nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Trong đó, thành phần hồ sơ bao gồm giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung giấy chứng nhận đầu tư.

Việc đăng ký mã ngành trong thành lập doanh nghiệp hiện nay cũng có những thay đổi. Ngành nghề kinh doanh sẽ không còn nằm trong nội dung của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nhưng doanh nghiệp vẫn phải liệt kê tất cả ngành nghề kinh doanh của mình và áp mã tương ứng với ngành nghề đó. Nhiều hồ sơ đã bị trả lại do mã ngành không đúng. Nhiều nhà đầu tư do không nắm bắt kịp thời quy định này nên đã rất lúng túng trong thành lập doanh nghiệp.

Thành lập doanh nghiệp hiện nay có những quy định giúp chủ đầu tư dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ, hoàn thành các thủ tục nhưng cũng có những quy định gây bất lợi đối với nhà đầu tư. Do đó, bạn cần phải thường xuyên theo dõi những thông tin liên quan đến việc sửa đổi quy định thành lập doanh nghiệp để có sự chuẩn bị tốt nhất, tránh rơi vào trường hợp nhầm lẫn, hồ sơ không được chấp nhận gây trì trệ đến hoạt động kinh doanh.