• Tin tổng hợp
  • Quyền thành lập doanh nghiệp của cán bộ công chức

Quyền thành lập doanh nghiệp của cán bộ công chức

Quyền thành lập doanh nghiệp của cán bộ công chức lại không cho phép cán bộ công nhân viên chức được tham gia thành lập hay góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Chúng tôi đã nhờ chuyên viên tại trung tâm thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn và được biết kết quả như trên.

Quyền thành lập doanh nghiệp của cán bộ công chức nêu rõ: cán bộ công chức không được tham gia vào việc thành lập hoặc thành lập doanh nghiệp TNHH, doanh nghiệp tư nhân,…

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Cán bộ công chức cũng không được sắp xếp cho người thân trong gia đình mình hay những người có quan hệ với mình làm việc tại các vị trí trong cơ quan mình đã từng quản lí. Những người này cũng không được quyền tham gia góp vốn hay thành lập doanh nghiệp.

Cán bộ công chức cũng không được tham gia các hoạt động kinh doanh trong các hoạt động, ngành nghề liên quan đến chức vụ mình đã từng đảm nhiệm tại các cơ quan nhà nước.

Quyền thành lập doanh nghiệp của cán bộ công chức cũng được nêu rõ tại luật doanh nghiệp, ai cũng có thể tìm hiểu thông tin từ luật này. Nếu không chúng ta cũng có thể tìm đến chuyên gia, thông tin sẽ chính xác hơn.