• Tin tổng hợp
  • Ưu điểm của luật bảo hiểm xã hội 2017 cho thai sản

Ưu điểm của luật bảo hiểm xã hội 2017 cho thai sản

Có thể thấy là luật bảo hiểm xã hội 2017 cho thai sản đã cho thấy rất nhiều ưu điểm để có thể đảm bảo có được sự hỗ trợ tốt nhất đối với người lao động. Việc tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định trong luật mới đã giúp người lao động có được sự hỗ trợ tốt hơn đối với việc hưởng chế độ thai sản.

Có rất nhiều lý do khiến cho mọi người tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội. Điều quan trọng nhất chính là việc tham gia bảo hiểm xã hội còn có những vấn để rất đáng để quan tâm nhưng người lao động thường bỏ qua nên khi làm các thủ tục sẽ không biết như thế nào mới chính xác.

Ưu điểm của luật bảo hiểm xã hội 2017 cho thai sảnLuật bảo hiểm xã hội 2017 cho thai sản khiến người lao động rất vui mừng khi những thay đổi của luật này đã thực sự khiến nhiều người thấy vui. Không chỉ đơn thuần chỉ là quyền lợi được đảm bảo tốt hơn mà thay vào đó là những thay đổi mới này cho thấy sự quan tâm nhiều hơn của Đảng và Nhà nước đối với đời sống của người lao động ngày càng sâu sát hơn nhiều.

Theo luật bảo hiểm xã hội 2017 cho thai sản thì đã có bổ sung thêm nhiều chế độ ưu đãi mới hơn đối với việc hưởng chế độ thai sản. Đặc biệt là chế độ thai sản cho người chồng khi vợ sinh con trong trường hợp vợ không tham gia bảo hiểm xã hội. Với trường hợp này thì người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ có sự hỗ trợ là 03 tháng lương cơ sở cùng với số ngày nghỉ làm việc theo quy định với các trường hợp sinh con khác nhau của người lao động.

Những thay đổi trong luật bảo hiểm xã hội thai sản trong năm 2017 mới đây đã cho thấy được việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động đang có sự bình đẳng trong việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam và lao động nữ. Nếu như trước đây thì việc tham gia bảo hiểm xã hội của lao động nam và nữ là như nhau nhưng chế độ thai sản chỉ có lao động nữ được hưởng thì nay đối tượng là lao động nam có vợ sinh con mà vợ không tham gia bảo hiểm xã hội cũng được hưởng chế độ thai sản. Thay đổi này của luật bảo hiểm xã hội 2017 cho thai sản đang dần thể hiện sự quan tâm nhiều hơn và xóa dần khoảng cách cũng như phân biệt về giới tính đối với người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội một cách tốt nhất.

Như vậy thì quy định mới trong luật bảo hiểm xã hội 2017 cho thai sản đã giúp cho người lao động có được sự hỗ trợ tốt nhất và đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất khi tham gia bảo hiểm xã hội.